Jdi na obsah Jdi na menu
 


TOPIDLA A KOMÍNY: JAK BYCHOM S NIMI MĚLI NAKLÁDAT

17. 9. 2008

článek převzat z webstránek Ministerstva vnitra ČR -  http://www.hzscr.cz

Středa 17. 9. 2008 (Petr Kopáček) - Topná sezóna již začala a hasiči již museli vyjíždět k prvním požárům souvisejícím s provozem topidel a komínů. Pamatujte, že pokud jste si ještě nenechali vyčistit komín a zkontrolovat topidlo, tak je nejvyšší čas to udělat a sehnat si kominíka.  

Požár z kamenPožár z kamen
Žádná topná sezóna se bohužel neobejde bez mnoha požárů souvisejících s topidly (ať už na plynná, kapalná, pevná paliva či elektrické spotřebiče) a komíny. Kromě technických závad na nich má významný podíl i lidská neopatrnost či neznalost
 
Stačí zmínit jen několik ilustrativních příkladů:
 • V pondělí 15.9. 2008 likvidovali hasiči požáru rodinného domku v Miloticích nad Opavou (okres Bruntál), který byl způsoben vznícením sazí v komíně. Oheň během chvíle poničil část střechy a půdu, škoda přesáhla 100 tisíc Kč.
 • Letos v květnu zase na svou neopatrnost doplatil muž v obci Litobratřice na Znojemsku. V jeho rodinném domku začalo hořet dřevo a postel, které byly umístěny příliš blízko rozpálených kamen. Dotyčný při tomto požáru přišel o život.
 • Méně tragické, přesto citelné, měl požár domu v Rychlově dne 24.10. loňského roku. Stačilo, aby měla majitelka domu v garáži umístěny dušičkové věnce příliš blízko od vyhřátého komína a následný požár způsobil škody za 300 tisíc Kč.
Požáry od komínů nebo topidel se nevyhýbají ani větším objektům.
 • Vloni 15. listopadu se o tom přesvědčili návštěvníci jednoho hotelu v Liberci, kde se vznítil trám v těsné blízkosti komínu a následný požár za sebou zanechal škody ve výši zhruba 5 mil. Kč.
 • A zdánlivá drobnost – zapnutý elektrický přímotop postavený přímo na koberci – způsobila velmi dramatickou situaci v obytném domu v Brně. Koberec se vzňal a při následném rozsáhlém požáru museli hasiči zachránit osm lidí a dalších pět evakuovat. 
Požár topidlaPožár topidla
Velkým nešvarem je používání hořlavých kapalin pro zatápění.
 • Např. v prosinci loňského roku se snažil majitel restaurace ve Smržovce na Jablonecku zatopit v kamnech s pomocí benzinu, při lití benzinu do kamen ale zřejmě přeskočila jiskra, vznítily se páry benzinu a plastový kanistr s benzinem začal muži hořet v ruce. Následný požár museli likvidovat tři jednotky požární ochrany.
 • Obdobný případ se odehrál v lednu letošního roku na Vsetínsku, kde po pokusu roztopit kotel benzínem utrpěli těžké popáleniny dva obyvatelé rodinného domu.
 • O tom, že žhavý popel nepatří do plastové nádoby, se přesvědčili ve středu 16. dubna 2008 v půl desáté večer obyvatelé bytu v budově v Zákupech. Ti nechali žhavý popel v plastové nádobě, která začala hořet. Nedbalost zaplatil životem jejich pes a všichni tři uživatelé bytu museli být odvezeni zdravotnickou záchrannou službou k ošetření do nemocnice, protože se nadýchali zplodin hoření.
 • Že riziko nehrozí jen doma, o tom svědčí tragický případ z loňského 15. října, který se odehrál na Trutnovsku. V kabině zaparkovaného nákladního automobilu začaly hořet věci umístěné příliš blízko naftového topení. Řidič sice zachránil doklady a osobní věci, když se ale pokusil požár uhasit, zůstal uvězněn v kabině a na následky udušení zemřel.
 
V roce 2007 zasahovali hasiči u celkem 730 požárů (3,3 % ze všech požárů), které souvisely s provozem topidel a komínů. Škody způsobené těmito požáry se vyšplhaly na 124, 9 mil. Kč.  Při těchto požárech přišlo 8 lidí o život a 88 osob bylo zraněno.
 
Za prvních šest měsíců roku 2008 eviduje HZS ČR celkem 368 požárů, které souvisely s provozem topidel a komínů. Tyto požáry za sebou zanechaly škody za 57, 4 mil.Kč, 3 lidé zemřeli a 57 přitom bylo zraněno.
 
V roce 2006 zasahovali hasiči u celkem 841 požárů (4,2% ze všech požárů), které souvisely s provozem topidel a komínů. Škody způsobené těmito požáry se vyšplhaly na téměř 106 mil. Kč. Při těchto požárech přišlo 19 lidí o život a 89 osob bylo zraněno.
 
Mezi nejčastější příčiny vzniku těchto požárů patří
 • nesprávná obsluha topidla (v roce 2007 to bylo 142 případů),
 • manipulace se žhavým popelem (98 požárů),
 • umístění hořlavých látek v blízkosti topidla (83 případů),
 • nebo špatné umístění či instalace topidla (79 případů),
 • dále zazděný trám v komíně (64 případů),
 • častou příčinou vzniku požáru byly také jiskry z komína nebo vznícení sazí (102 požárů).
 • Nedostatečná údržba se pak podepisuje i na technických závadách komínů, kouřovodů a topidel, které způsobují požáry nebo úniky zplodin.
 
Stačí zanedbání údržby nebo chvilka nepozornosti a ohnivý kohout může „spolknout“ celý váš domov. Proto neuškodí, když si zopakujeme základní pravidla užívání topidel a komínů.
 • Ještě před topnou sezónou by si měl každý vyčistit kamna a seřídit kotel topení.
 • Topí-li se pevnými palivy, zanesený komín vede nejen ke špatnému hoření, ale roste i nebezpečí vznícení sazí, škvíry v komínovém plášti zase hrozí vznikem požáru na půdě.
 • U plynových kotlů je navíc nutná jak čistota komínových průduchů tak předepsaného tahu komína.
 • Mnoha neštěstím může zabránit to, když si sami zkontrolujete, zda máte řádně upevněný kouřovod, zda není někde spotřebič nebo kouřovod propálený nebo zda fungují uzávěry komínových dvířek.
 • Uživatel je povinen zajistit pravidelné odborné revize a kontroly stavu spotřebičů nebo čištění a kontroly komínů podle jednotlivých typů tepelných spotřebičů. Zatímco u elektrických spotřebičů můžete leccos zkontrolovat sami (např. přívodní šňůry, zásuvky i dimenzování pojistek proti případnému zkratu), pravidelnou prohlídku u tepelných spotřebičů na plyn a revizi komínu ponechejte raději na odborníkovi.
 
Při prvním zatopení v sezóně kotel a komín raději příliš nenamáhejte a topte méně intenzivně.
 
Při samotném užívání topidel bychom neměli zapomenout na dodržování několika bezpečnostních zásad.
 • Zvýšenou pozornost je třeba věnovat správné instalaci a údržbě topidel. Vždy se řiďte návodem výrobce, který musí být připojen k výrobku. V žádném případě neinstalujte topidla bez odborné pomoci.
 • Topidla nepodrobujte jakýmkoliv domácím “vylepšením” nebo úpravám, zvyšuje se tím riziko vzniku požáru, výbuchu či jiného neštěstí.
 • Vždy je třeba dodržovat zásadu bezpečné vzdálenosti topidla od dalších předmětů v místnosti, stavebních konstrukcí a podlahových krytin. Podrobnosti lze nalézt v příloze vyhlášky č. 23/2008 Sb. na http://www.hzscr.cz/vyhlaska.Pokud není možné bezpečný odstup dodržet, musíte zajistit alespoň kvalitní tepelnou izolaci. Jakékoliv hořlavé látky a předměty, které se mohou vznítit, (ba i obyčejný hadr), skladujte pokud možno co nejdále od topidel. V žádném případě neodkládejte na topné či ohřevné plochy jakékoliv hořlavé předměty. Pozor zejména na barvy nebo laky! 
 • Topné těleso na pevná paliva zabezpečte ochrannou (nehořlavou) podložkou pod topidlem, které znemožní vznícení podlahy tvořené hořlavými materiály a zabrání také žhavým uhlíkům vypadlým z kamen zapálit okolní předměty. Ochranná podložka by u všech spotřebičů na pevná paliva měla přesahovat půdorys spotřebiče nejméně o 30 cm před přikládacím a popelníkovým otvorem a 30 cm na bočních stranách, v případě tepelného spotřebiče k vaření se jedná o 60krát 30 cm. U krbu jsou zásady ještě přísnější (izolační podložka o 80 a 40 centimetrů).
 • Pokud máte plynové vytápění, dodržujte lhůty revizí plynových spotřebičů (zpravidla 1 krát za 3 roky) a pravidelně kontrolujte, zda správně fungují. Nebezpečí hrozí zejména u otevřených spotřebičů, kde při samovolném uvolňování plynu může dojít k otravě. Uživatelé plynového kotle musí minimálně jednou ročně zajistit kontrolu celého spalovacího procesu, čistotou hořáků počínaje a funkcí pojistkového ventilu či termostatu konče.
 • Topidla potřebují pro svou správnou funkci dostatečný přívod vzduchu. U některých druhů topidel (např. u karmy) hrozí v případě nedostatečného odvětrání  otrava oxidem uhelnatým.
 • Každé topidlo a komín jekonstruováno na určitý druh paliva a jeho používání je nutné dodržovat. Pokud přejdete z jednoho druhu paliva na druhý (např. z plynového vytápění na topení dřevem), vždy si nechte u odborníků zkontrolovat, zda je váš komín pro tuto změnu vhodný. 
 • Pro topení nepoužívejte nic, co do kamen nepatří – např. biologický či jiný odpad (sláma, umělohmotné lahve apod.). Má to nejen nezanedbatelné ekologické důsledky, ale zvyšuje se i riziko poškození kotle, kamen, kouřovodu nebo komína, čímž roste také nebezpečí vzniku požáru.
 • Dávejte si pozor i na spalování vlhkého dřeva, komín se přitom zanáší větším množstvím sazí a tím se zvyšuje i riziko požáru. Klesá jeho výhřevnost, odpařená voda navíc negativně působí na tepelnou techniku a proces spalování.
 • Kamna na pevná paliva nesmíte nikdy zapalovat pomocí vysoce hořlavých kapalin (např. benzínu), vždy hrozí vznícení hořlavých par a vážné zranění. 
 • V případě topidel na pevná paliva dávejte bedlivý pozor na žhavý popel. Nechte jej zcela vychladnout a pak uložte do nehořlavých nádob (např. kovu), které jsou neporušené, uzavíratelné a umístěné v bezpečné vzdálenosti od hořlavých látek a stavebních konstrukcí z hořlavých hmot. Vyvarujte se ukládání žhavého popela do plastových popelnic, ty se totiž mohou pak žárem zdeformovat. Kvůli špatnému uložení popela každoročně dochází k požárům nejen popelnic a kontejnerů, ale i obytných a hospodářských budov.
 
Pamatujte, že zkontrolovaný a dobře vyčištěný a seřízený tepelný spotřebič přináší nejen spolehlivější provoz a požadovaný výkon, ale i významnou úsporu paliva.
 
Nesmí se však zapomínat ani na k tepelným spotřebičům připojené komíny (zpravidla svislá konstrukce s jedním nebo více otvory, které slouží k odvodu kouře z tepelných spotřebičů) a kouřovody (roura spojující kamna se spalivovou cestou, respektive komínem).
 • Komíny a kouřovody s připojenými tepelnými spotřebiči se musí udržovat v řádném stavebně technickém stavu. Konkrétně to znamená například udržování   celistvosti a neprodyšnosti komínového pláště, i starší komín by měl být řádně vyspárován a pokud možno omítnut. Požáry často vznikají například žhnutím  trámů zazděných v komíně  ( obvyklé zejména u starších staveb).
 • Kouřovod vedoucí z topidla do komínového tělesa musí být správě izolován.
 • Dbejte na řádné zaústění kouřovodu do komína, dodržujte návody a technické podmínky stanovené výrobcem tepelných spotřebičů. I v případě komína může mít zanedbání neblahé následky. Špatné (netěsné) zaústění kouřovodu do komínového tělesa může díky nekontrolovatelnému uvolňování zplodin způsobit vážné poškození zdraví. Neudržovaný komín rovněž zvyšuje riziko výbuchu kamen.
 • Pamatujte, že sebemenší nečistota v komíně může způsobit velké nepříjemnosti, ať již dlouhodobé žhnutí a následný otevřený požár nebo otravu lidí jedovatým oxidem uhelnatým. Pravidelné vymetání sazí v komíně a vybírání odpadu by mělo být proto samozřejmostí, stejně jako kontrola jeho technického stavu. Pro ještě přijatelné zajištění bezpečnosti byste měli provést čištění a kontroly komínů a topidel alespoň před začátkem topné sezóny a po jejím skončení. Pryč jsou ty doby, kdy kominík obcházel dům od domu a sám si hlídal svůj rajón. Dnes řádné čištění a kontrolu komínů si prostřednictvím kominické firmy musí zajistit majitelé objektů sami.
 • Ačkoliv čištění vlastních komínů lze teoreticky provádět svépomocí, lepší je se spolehnout na odborníky – kominíky. Ti by měli provést revizi komínu i v případě, že se chystáte ke komínu připojit jakýkoliv spotřebič, nebo hodláte změnit druh paliva. O provedení čištění vydá kominík doklad.
 • K požáru může dojít i od nedostatečně zajištěných či netěsných komínových dvířek, z nichž pak mohou vylétat jiskry či žhavé materiály. Vybírací dvířka u paty komínu by neměla být nikdy umístěna v obytných místnostech, pevně uzavřena musí být i vymetací dvířka na půdě.
 • Používání komínů, u nichž byly zjištěny závady, je zakázáno.
 • Zásada bezpečné vzdálenosti platí také pro komínové těleso, hořlavé látky by od něj měly být v půdních prostorách vzdáleny nejméně 1 metr – riziko zvyšují zejména textil a seno. Do komínového zdiva nesmí zasahovat ani k němu těsně přiléhat žádné hořlavé stavební prvky (jako konstrukce rovu, stropu, obložení apod.).
 • Pamatujte, že za nezávadný stav komínů nese odpovědnost správce nebo majitel objektu, ne kominík.
 
Hasiči mohou za špatně vyčištěný komín nebo jiné porušení zásad bezpečného provozu topidel a komínů udělit i desetitisícové pokuty.
 
V případě vzniku požáru sazí v komíně urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte hasiče na linku 150 nebo 112. Požár sazí v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo dokonce výbuchu. Do příjezdu hasičů se můžete pokusit zkrotit plameny pomocí vhazování písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.
Pokud požár vznikne od topidla na plyn nebo elektřinu, musíte ze všeho nejdříve vypnout přívod energie. I když se vám podaří oheň uhasit vlastními silami a budete chtít uplatnit náhradu způsobené škody u pojišťovny, měli byste zavolat hasiče-vyšetřovatele. Pamatujte, že čas věnovaný pozornému dodržování pravidel bezpečného nakládání s topidly a komíny se vám mnohokrát vyplatí. Důsledná preventivní opatření ochrání zdraví vaše i vašich dětí a zabezpečí váš majetek před požáry.
 
Při uskladňování uhlí, briket a dalších topných látek dejte pozor na riziko samovznícení. Tyto materiály byste měli skladovat tak, aby nenavlhly nebo nebyly uskladněny v příliš velkých vrstvách (nad 1,5 m). Jen v roce 2007 došlo kvůli samovznícení uhlí k 91 požárům, celková škoda dosáhla téměř 22 mil. Kč. Skladovací plocha musí být před naskladněním řádně vyčištěna a nenavlhlá. Stěny uhelny řádně omítnuté, protože např. cihlová drť prokazatelně urychluje proces samovznícení. Uhlí skladujte odděleně od ostatních paliv a vždy zvlášť novou navážku od staré. V jeho blízkosti zamezte umístění zdrojů tepla – rozvody trubek od topení, páry nebo teplé vody. Pozor také na manipulaci se zdroji otevřeného ohně (svíčka, cigareta, zapalovač) v blízkosti topiva. Pravidelně kontrolujte, zda nedochází k nárůstu teploty uvnitř uskladněného topiva. Pokud zjistíte, že se teplota výrazně zvýšila (za kritickou mez je považováno 65 °C), uhlí přeházejte nebo přeneste na volné místo, kde ho uskladněte do vrstvy vysoké maximálně několik desítek cm a nechte ho vychladnout.
 
kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Tel.: 974 819 944
Mobil: 602 215 142
E-mail:petr.kopacek@grh.izscr.cz